Imbuing

 • Görüntüleme Görüntüleme: 5,272
 • Son güncelleme Son güncelleme:

Navigasyon

   Alchemy
   Anatomy
   Animal Lore
   Archery
   Arms Lore
   Begging
   Blacksmithy
   Bushido
   Camping
   Carpentry
   Cartography
   Chivalry
   Cooking
   Discordance
   Fencing
   Fishing
   Fletching
   Focus
   Healing
   Herding
   Hiding
   Imbuing
   Inscription
   Lockpicking
   Magery
   Meditation
   Mining
   Musicianship
   Mysticism
   Necromancy
   Ninjitsu
   Parrying
   Peacemaking
   Poisoning
   Provocation
   Remove Trap
   Snooping
   Spellweaving
   Spirit Speak
   Stealing
   Stealth
   Tactics
   Tailoring
   Throwing
   Tinkering
   Tracking
   Veterinary
   Wrestling
 • Hazırlayan: Equinox

  Imbuing, eşyalara özellik ekleme becerisidir. Ayrıca Mysticism büyülerini de etkiler, Magery ve Evaluating Intelligence arasındaki ilişkiye benzemektedir.

  Imbuing, soulforge adında özel bir ocağa ihtiyaç duyar, başka bir alet gerektirmez. Imbuingle ilgili işlemleri yaparken bir soulforgeun yanında durmanız gerekmektedir. TerMur Royal City'de herkese açık bir tane mevcuttur (lokasyon), başlangıçta bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanısıra oyuncular da soulforge yapabilir ve evlerine kurabilirler ancak TerMur'dakinde işlem başarı şansı bir miktar daha yüksektir. TerMur'daki sarayın içinde The Queen's Soulforge (lokasyon) adı verilen özel bir tane daha vardır. Oyunda başarı şansı en yüksek olan soulforgedur. Bunu kullanabilmek için en az 10.000 Queen's Loyalty puanına sahip olmalısınız. Bunun için TerMur'daki imbuingle ilgili questleri yapabilir ya da puan veren yaratıkları kesebilirsiniz.

  soulforge1.jpg

  Soulforge

  TerMur Gargoyle bölgesi olduğu için Gargoyle'lar oyuna 2000 Queen's Loyalty puanı ile başlarlar ve Imbuing başarı şansı insan ve elflerden yüksektir. Bu yüzden imbuing yapacak karakteri Gargoyle olarak yaratmak daha iyi olacaktır.

  Temelde Imbuing yeteneği ile 2 işlem yapılır: Eşyalara özellik eklenir/değiştirilir (Imbue/Imbuing) ya da eşyalardaki sihirli bileşenler ayrıştırılır (Unravel). Eşya tiplerine göre eklenebilecek özellikler değişmektedir. Zırhlara, silahlara, kalkanlara ve takılara imbuingle özellik eklenebilir. Takılara imbuing yapıldığında eğer yoksa durability 255/255 olarak belirlenir. Kumaş şapkalar ve Gargoyle kumaş zırhlar dışında diğer kumaş eşyalara imbuing yapılamaz. İstisnalar dışında artifactlere de imbuing yapılamaz.

  Imbuing yapılmış eşya tamir edilebilir. Ancak Brittle olurlar, yani Powder of Fortifying (POF) uygulanamaz. Bu yüzden uzun süre kullanılmak istenen eşyalara imbuingden önce POF uygulanmalıdır.

  Imbuing yapılmış bir eşya enhance edilebilir, enhance edilmiş bir eşyaya da imbuing yapılabilir. Eğer zırh yapıyorsanız ve yüksek resistlere ihtiyacınız varsa önce maximum resist değerini imbuingle ekleyip sonra istediğiniz resiste uygun malzeme ile enhance edin. Ya da yay yapıyorsanız ve Ash tahta ile gelen örneğin extra %10 SSI istiyorsanız önce imbuing ile özellikleri ekleyin sonra özel malzeme ile enhance yapın. Eşyalara %100 şansla enhance yapabilmek için çöp puanı ile alınabilen Forged Metal of Artifacts adlı eşyayı enhanceden önce kullanabilirsiniz.

  Bir eşyaya en fazla 5 özellik eklenebilir. Eşyada daha önce kendiliğinden ya da imbuingle eklenmiş özellikler varsa bu rakamdan düşülür. Örneğin loottan düşen LRC'li ve düşük resistli bir eşyaya 4 özellik daha eklenebilir. Eşyalarda daha önceden varolan ya da imbuing ile eklenmiş özellikler silinemez, şartlar uygunsa özelliğin değeri ile oynanabilir. Özelliğin değeri ile oynanabilmesi için eşyada en fazla 5 özellik olması ve imbuing kapasitesinin aşılmamış olması gerekir.

  Her eşya tipinin imbuing kapasitesi farklıdır. Bu kapasite eklenebilecek özellik değerlerini ve hatta sayısını etkileyebilir. Kapasite aşımı mümkün değildir.
  • Exceptional olmayan ya da loottan çıkan;
   • Zırhlar/giysiler için 450
   • Tek el silahlar için 450
   • Yaylar için 500
   • Çift el silahlar için 550
  • Exceptional eşyalarda yukarıdaki değerlere 50 eklenir.
  • Takılar için limit 500'dür.
  Imbuing yapabilmek için 3 farklı grup malzeme gerekmektedir.

  İlk grup sihirli bileşenler (Magical Ingredients) denen Magical Residue, Enchanted Essence ve Relic Fragment'tir. Özellikli eşyalara Unravel uygulanarak elde edilirler. (Detaylar için Sihirli Bileşenleri Ayrıştırma (Unraveling) başlığına bakınız)

  Magical Residue
  Enchanted Essence
  Relic Fragment

  İkinci grup oyundaki değerli taşlardır (Common Gems). (Amber, Citrine, Ruby, Tourmaline, Amethyst, Emerald, Sapphire, Star Sapphire, Diamond). Jewelry vendorundan satın alınabilir, minerlar çıkarabilir ya da lootlardan elde edilebilirler.

  Üçüncü grup yüksek değer bileşenleridir (High Intensity Ingredient). Slayerlar, Faster Casting, Spell Channeling gibi seviyesi olmayan özellikler ya da genelde son 2-3 seviye değerleri imbue etmek için gerekmektedir. TerMur'daki yaratıkların lootundan, GM Miner ve GM Lumberjack'lerden, Tinkering ve Alchemy-magery skilleri ya da balıkçılıkla elde edilebilirler.

  Eklenebilecek özellik ve gerekli bileşen listesi için: http://www.uoguide.com/Imbuing_Ingredients
  Bir eşyaya imbuing yapmadan önce detaylı bilgi ve bileşen listesini almak için şu hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz: https://www.knuckleheads.dk/imbuetester.php

  Nasıl Kullanılır?

  Skill listesinde imbuing adını sürükleyerek buton haline getirebilirsiniz.

  upload_2017-10-10_14-51-30.png

  1. Sihirli Bileşenleri Ayrıştırma (Unravel)


  Unravel yapmanın amacı, sihirli bileşen elde etmektir. Menudeki 5. ve 6. butonlar Unravel işlemi yapar:

  upload_2017-10-10_18-39-31.png

  5. Unravel Item, tek eşyadaki sihirli bileşenleri ayrıştırmak içindir. Butona bastığınızda sizden eşyayı seçmenizi ister.

  6. Unravel Container, bir çanta/kutu içindeki tüm eşyaları ayrıştırmak için kullanılır. Butona bastığınızda sizden kutu/çanta seçmenizi ister.

  Özellikle Unravel Container işlemini backpackiniz üzerinde kullanmamaya, işaretlediğiniz çantada önemli bir eşya olmadığına dikkat ediniz. Eğer Unravel başarısız olursa eşya bozulmadan kalır ve tekrar deneyebilirsiniz. Eğer Unravel başarılı olursa, bileşeni alırsınız ve eşya yok olur. Çoğu özellikli eşya Unravel olur, artifactlar de dahil.

  Unravel; skiliniz, eşyanın özellik sayısı ve miktarına göre 3 farklı sihirli bileşenden birini çözüp çıkaracaktır:
  • Magical Residue 0 skill ile düşük seviye itemlardan (Imbuing değer 200 ve altı),
  • Enchanted Essence 45 ve üstün skill ile orta seviye eşyalardan (Imbuing değeri 200-479 arası)
  • Relic Fragment 90.1 ve üstü skill ile üst seviye çok ve yüksek özellikli eşya ve artifactlerden (Imbuing değeri 480 ve üstü) çıkarılabilir.
  2. Eşyaya Özellik Ekleme (Imbuing)

  Bir özelliği imbuing ile eklemek için gerekli imbuing yetenek seviyesine ve gerekli bileşenlere sahip olmanız gerekmektedir. Bileşenler, eklenen özelliğe bağlı olarak değişirler ve imbuing menüsünde gösterilirler. Imbue girişiminizde başarılı olursanız gerekli tüm bileşenler kullanılır ve eşyaya özellik eklenir. Başarısız olursa bir miktar sihirli bileşen harcanır, eşya ve gerekli diğer bileşenler aynen kalır.

  Örnek olarak LRC set yapmayı deneyelim. Butona tıkladığınızda Imbuing menüsü açılacaktır.

  upload_2017-10-10_18-39-31.png

  1. Imbue Item butonuna tıkladığımızda seçtiğimiz eşyaya uygun özellik kategorisi listesi gelir. Diğer butonlara daha sonra değineceğiz.

  upload_2017-10-10_18-42-14.png

  LRC Casting kategorisinde yer aldığı için onu seçiyoruz.

  upload_2017-10-10_18-41-42.png

  Çıkan ekranda Lower Reagent Cost'u seçtiğimizde işlemle ilgili bilgi ekranı geliyor.

  upload_2017-10-10_19-33-44.png

  Buradaki başarı şansı skillinize, ırkınıza, soulforge tipine, eşyada varolan özellik sayısı ve değerleri ile eşyaya daha önce kaç kere imbuing yapıldığına göre belirlenir. 6 parça toplam %100 LRC olması için 17 değeri yeterli. Görüyoruz ki %100 şansla, 4 Magical Residue ve 8 Amber harcayarak, ilk özellik olarak ve 500 Imbuing puan kapasitesinin 85'ini kullanarak (daha önce özellik eklenmiş olsaydı toplam kullanımı gösterecekti) bu özelliği ekleyebiliyoruz. Imbue Item dediğimizde işlem başarılı olursa eşyamızda o özelliği göreceğiz. Başarısız olursa; Reimbue Last butonunu kullarak işlemi tekrarlayabiliriz.

  2. Reimbue Last, Son denediğimiz işlemi tekrar dener. Son denememizde seçtiğimiz eşyaya o sırada belirlediğimiz özelliği, belirlediğimiz değerle imbue yapmaya çalışır. Butona bastığımızda herhangi bir seçim yapmamıza gerek yoktur.

  İşlemimiz başarılı oldu ve Imbuing menusu tekrar geldi. Sistem mesajı:

  upload_2017-10-10_19-20-32.png

  upload_2017-10-10_19-19-34.png

  Diyelim ki o anda aklımıza aynı eşyaya Luck da eklemek geldi Imbue Last Item butonunu kullanabiliriz.

  3. Imbue Last Item, son işlem yaptığımız eşyaya farklı bir özellik eklemek için kullanılır. Butona bastığımızda son eşyaya uygun kategori listesi ekranı gelir.

  Luck eklemekten vazgeçtik, LRC ye devam :)

  LRC ekleme işlemimiz başarılı olduysa, sonraki set parçalarına aynı özelliği eklemek için Imbue Last Property butonunu kullanabiliriz.

  4. Imbue Last Property, son işlemde eklediğimiz özelliği aynı değerle başka bir eşyaya eklemek için kullanılır. Butona bastığımızda özelliği eklemek istediğimiz eşyayı seçmemizi isteyecektir.

  Geri kalan tüm zırh parçaları için Imbue Last Property butonunu kullarak tüm sete LRC ekleme işlemini tamamlıyoruz.

  Skill Geliştirme

  Imbuing, imbue ve unravel yaparak geliştirilebilir.

  100 üzeri bir seviyeye kadar Tamer karakterinizin getirdiği eşyaları Unravel ederek kasabilirsiniz. Hızlı skill kasmak için eşyaları kutu/çantalarda biriktirip tek seferde Unravel yapabilirsiniz, alınan skill puanı çantadaki her eşya için ayrı hesaplanır. Unravel yaparak skill kazanamadığınız bir noktaya gelirseniz 3-4 proplu eşyalara luck/lrc gibi az bileşen harcayan özellikleri eklemeyi deneyerek devam edebilirsiniz. Özelliğin rakamsal değerini başarı şansı 50-60 aralığında olacak şekilde ayarlarsanız skill alma ihtimaliniz artar. Aynı eşyaya 20 kere imbuing denemesi yapabileceğinizi de unutmayın. Daha fazla denerseniz skill alamazsınız.

  Imbuing Power Scrollları Nasıl Elde Edilir?

  Imbuing PS'leri championlardan düşmez. TerMur'daki soulforge etrafındaki quest veren NPC'lerden elde edebilirsiniz.
  • Beninort the Articifier'dan alacağınız Secrets of the Soulforge questi için 50 tane Magical Residue vererek 110,
  • Aurvidlem the Articifier'dan alacağınız Knowledge of the Soulforge questi için 50 tane Enchanted Essence vererek 115,
  • Ansikart the Articifier'dan alacağınız Mastering the Soulforge questi için 50 tane Relic Fragment vererek 120 PS alabilirsiniz.