Book of BardMasteries

Argalep

Administrator
Yönetici
1 Ağu 2014
210
38
28
İstanbul
www.quingis.com

Bard Quest VendorlarıSkill menüsünden ulaşılabilen temel bard becerilerine ilave olarak, bard oyuncular kendi partylerine yardım için veya düşmana zarar vermek için büyü şarkıları (spellsongs) kullanabilirler.


Yararlı spellsonglar, şarkı başlayınca menzil içinde olan ve şarkı boyunca menzilde kalan bütün party üyelerini ve hayvanlarını etkiler. Zarar veren spellsonglar menzil içinde olan belirli bir hedefi etkiler. Spellsonglar, müzikal enstrüman kullanımına gerek duyar. Müzikal enstürmanlar şarkı başlangıcından bir kere kullanılır ve şarkı boyunca çantanızda kalmalıdır. Slayer enstrümanlar, zarar veren spellsongların etkisini artırabilir ama başka grup yaratıklara karşı kullanıldığında etkisini azaltır. Exceptional enstrümanlar ekstra bir yarar sağlamazlar.


Bir spellsong çalmak için, Book of Bard Masteries kitabına sahip olmanız gerekir. Bu kitap, bard NPC'lerden quest tamamlanınca alınabilir. Book of Bard Masteries kitabında 3 bard skiline karşılık gelen 3 bard ustalığı vardır. Aynı anda sadece bir ustalık yolunu izleyebilir ve sadece bu ustalığa ait spellsonglari kullanabilir. Ustalıkları kullanabilmek için skill seviyeniz en az 90 olmalıdır.


Spellsong büyülerini yapmak için bileşen gerekmemektedir. Buna rağmen, belirgin oranda mana gider: büyü yapmanın başlangıçtaki mana harcamasına ilave olarak, mana büyü şarkısını devam ettirmek için her 2 saniyede bir azalmaya devam eder. Bu harcama büyü şarkısından etkilenen yaratıkların sayısına da bağlıdır.


Spellsong büyüleri, faster casting ekipmanlarından etkilenmezler. Bir bard ayni anda sadece bir spellsongu aktif olarak kullanabilir. Ayni anda bir oyuncu ya da yaratık birçok spellsong etkisine girebilir, ama ayni tip büyü şarkısından bir taneden fazla olamaz. Her şarkınin etkisi o ustalıktaki bard oyuncunun skill seviyesine bağlıdır. Zarar veren spellsonglarin etkisi, magic resistance yeteneği ile azaltılabilir.


Spellsong büyüleri diger büyülere benzer şekilde zararlı ya da yararlidirlar,bu yüzden bunları kullanırken dikkatli olun. Bir discordance spellsongu, bir masum üstünde kullanmak suç teskil eden bir harekettir, benzer olarak partyinizde bir suçlu ya da katil varsa yararla bir büyü şarkısı kullanmak gibi. Bunları kullanmadan önce bir uyarı mesajı almazsınız.


Spellsonglar


Skill Bağı Spellsong Mana Harcama Etki
Provocation Inspire
Uus Por
16 5 Hit chance, spell damage ve damage increase'i arttırır.
Provocation Invigorate
An Zu
22 6 Strength, dexterity, intelligence ve hit point'i artirir. 4 saniyede bir hasarı iyileştirir.
Peacemaking Resilience
Kal Mani Tym
16 5 Hit point, stamina ve mana regeni arttırır. Curse, bleed, ve mortal wound etkilerinin süresini azaltır. Poison büyüsüne karşı resist'i artırır.
Peacemaking Preservance
Uus Jux Sanct
18 6 Defense chance'i arttırır ve alınan hasarı azaltır. Focus yapmınızı sağlar.
Discordance Tribulation
In Jux Hur Rel
24 11 Hedefin hit chance ve büyü hasarını azaltır. Hedeften alınan hasarın patlama şansı vardır.
Discordance Despair
Kal Des Mani Tym
26 13 Hedefin strength'ini azaltır. 2 saniyede bir hedefe hasar uygular. Hasar türünü bard masteries kitabından seçebilirsiniz.